Politica

Prin Sistemul de Management al Calității proiectat, implementat şi menţinut în organizaţie, Admirals Crewing Agency asigură că toate activităţile desfăşurate în cadrul societăţii, activităţi ce fac parte din domeniul său de activitate, se desfăşoară controlat, în conformitate cu prevederile cerinţelor legale, reglementărilor tehnice în vigoare şi cu cerinţele clienţilor specificate în prevederile contractuale.

În cadrul Admirals Crewing Agency se asigură organizarea şi desfăşurarea proceselor astfel încât serviciile livrate se conformează următoarelor angajamente ale managementului:

se încadrează în obiectul de activitate al societăţii,
satisfac cerinţele clienţilor,
se conformează cerinţelor legale (legislaţie naţională şi internaţională, standarde, normative, etc.)
se supun procesului de îmbunătăţire continuă.
Pentru punerea în aplicare a acestor politici şi pentru atingerea obiectivelor proprii stabilite şi aprobate, Admirals Crewing Agency a proiectat, documentat şi implementat un Sistem propriu de Management al Calității, conform cerinţelor SR EN ISO 9001:2008 şi MLC 2006, sistem pe care îl menţine şi îl îmbunătăţeşte în mod continuu.

Managementul de top al Admirals Crewing Agency se angajează să asigure cadrul necesar, tehnic, logistic şi organizatoric, precum şi resursele necesare pentru stabilirea, analizarea şi realizarea politicilor manageriale şi obiectivelor proprii.

Politica în domeniul Calității este comunicată și adusă la cunoștința partenerilor (inclusiv clienți, furnizori) și personalului angajat al companiei.

DIRECTOR GENERAL

Articles - News